Stručne usluge u svim fazama projekta

Sustav za navodnjavanje je tehnološki najsloženiji dio golf igrališta i o njemu u velikoj mjeri ovisi kvaliteta terena i mogućnost njegovog ekonomičnog korištenja i održavanja. Naša znanja i praktična iskustva u projektiranju, izvedbi i održavanju sustava navodnjavanja golf igrališta čine nas pouzdanim partnerom u svim fazama projekta.

Konzalting usluge u fazi planiranja projekta

Investitorima i planerima golf igrališta u fazi izrade prostoro-planske dokumentacije i studija utjecaja na okoliš pružamo savjetodavne usluge iz područja analize hidrogeoloških i klimatskih osnova, projekcija potrebnih kapaciteta i sezonske dinamike potrošnje vode, problematike kvalitete vode, mogućnosti rekuperacije i korištenja alternativnih izvora vode za navodnjavanje i drugih srodnih tema iz područja upravljanja vodama. 

Projektantske usluge u fazi ishođenja dozvola

Projektiranje sustava navodnjavanja golf igrališta uključuje multidisciplinarno objedinjavanje više specijalističkih područja koja se u fazi ishođenja dozvola pojavljuju kao posebne projektne cjeline.

Naša znanja iz područja hidrotehnike, hidrogeologije, sanitarne tehnike i strojarstva čine nas kompetentnim suradnikom glavnim projektantima u izradi građevinskih rješenja i strojarskih projekata hidrotehničkih objekata zahvata vode, crpnih stanica i jezera na golf igralištima.

Posjedujemo odgovarajuća znanja iz područja elektrotehnike, elektronike i računarstva za pružanje stručne podrške projektantima elektroinstalacija u izradi odgovarajućih rješenja za energetske instalacije, upravljačke sustave, senzorsku tehnologiju i daljinske komunikacije sustava navodnjavanja, koje se obrađuju u projektima elektroinstalacija.

Agronomski aspekti sustava navodnjavanja obavezni su dio projekata krajobraznog uređenja a naše poznavanje hidroloških i hidro melioracijskih, kao i agronomskih temelja uzgoja i održavanja kvalitetnih travnjaka čine naš tim kompetentnim suradnikom u izradi projekata krajobraznog uređenja.

Izvedba sustava za navodnjavanje

Tvrtka In-Aqua je Rain Bird Authorized Service Provider  i ispunjava visoke kriterije stručne osposobljenosti za poslove na sustavima navodnjavanja golf igrališta. Klijentima pružamo sve stručne usluge pri ugradnji crpnih stanica i sustava za navodnjavanje, instalacije i izrade baze podataka i grafičkih sučelja centralnih upravljačkih sustava, integracije mjerne i senzorske tehnike, otklanjanja problema u korištenju sustava i obuke osoblja.

Na poslovima projektiranja i izvedbe sustava navodnjavanja golf igrališta Royal Bled Golf u Sloveniji, igrališta s 18 rupa Golf Adriatic u Savudriji, igrališta s 27 rupa Riverside Golf Zagreb i Golf vježbališta Novi dvori u Zaprešiću i Dvorac Principovac u Iloku dokazali smo spremnost prilagodbe različitim uvjetima organizacije projekata i dinamici realizacije u skladu s potrebama investitora.

Tehnička podrška u fazi eksploatacije

Naša odgovornost za besprijekorno funkcioniranje ugrađenog sustava navodnjavanja seže daleko iza primopredaje i garancijskih rokova. Korisnicima Rain Bird sustava pružamo dugoročan stručni oslonac i podršku u svim situacijama koje se mogu pojaviti pri korištenju, održavanju i nadogradnji sustava.

Kao Rain Bird Authorized Service Partner tvrtka In-Aqua pruža specijalističku tehničku podršku za Rain Bird Europe na crpnim stanicama i upravljačkim sustavima na golf igralištima izvan Hrvatske.

Edukacija korisnika

Kvalitetno educiran korisnik najbolja je garancija za besprijekorno funkcioniranje sustava za navodnjavanje. Korisničku obuku organiziramo u više stupnjeva, za postupno usvajanje svih mogućnosti naprednih korisničkih alata. Za klijente prema potrebi organiziramo obuku novih djelatnika i osiguravamo kontinuitet u održavanju kod promjene ključnih članova tima.

 

vrh stranice
vrh stranice