Usluge projektiranja

Kompetencije našeg tima obuhvaćaju širok spektar znanja koja su neophodna za multidisciplinarno sagledavanje svih područja koji imaju utjecaj na korištenje vode za navodnjavanje. Obuhvaćamo rješenja za korištenje podzemnih voda i problematike korištenja pročišćenih otpadnih voda, rješenja akumulacijskih jezera, vodosprema i crpnih stanica, kao i crpnih postrojenja, tlačnih sustava i naprednih upravljačkih sustava za navodnjavanje. S dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i sudjelovanju u izvedbi sustava navodnjavanja na najzahtjevnijim objektima tim In-Aqua je kompetentan partner i pouzdan suradnik u svim fazama projektiranja objekata i sustava za korištenje vode za navodnjavanje.

Usluge projektiranja kao tehnička podrška uz isporuku opreme

U specifičnim situacijama i okolnostima za kupce opreme izrađujemo instalacijske sheme i specifikacije materijala za jednostavne sustave navodnjavanja okućnica i sportskih terena.

Mogućnost pružanja ovih usluga i opseg usluge ovise o raspoloživosti stručnog tima, dostupnim projektnim podlogama i uvjetima za izradu instalacijske sheme i specifikacije opreme.

Uspješno surađujemo s nizom krajobraznih arhitekata za koje izrađujemo rješenja za sustave navodnjavanja u sklopu projekta krajobraznog uređenja okućnica.

Usluge projektiranja kao specijalistička podrška projektantima

Usluge projektiranja i sudjelovanja u stručnom nadzoru vršimo u svojstvu projektanta suradnika ovlaštenim projektantima arhitekture, građevinskim projektantima, i projektantima strojarskih i elektroinstalacija s odgovarajućim ovlaštenjima strukovnih komora u smislu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

U ranim fazama planiranja i projektiranja analiziramo uvjete opskrbe vodom, izrađujemo projekcije i bilanciranje potrošnje i korištenja raspoloživih izvora vode, prostorni raspored i koncepcijska rješenja vodne infrastrukture, procjene energetskih zahtjeva za crpne stanice i uređaje za održanje kvalitete vode, kao i koncepcijska rješenja tlačnog sustava, uređaja za navodnjavanje i upravljačkih sustava.

U fazi izrade projektne dokumentacije za ishođenje dozvola i gradnju sposobni smo kao projektant suradnik izraditi kompletna rješenja strojarskih instalacija crpnih stanica, filtracijske opreme i tlačne instalacije sustava za navodnjavanje s kompletnom obradom i opremom dokumentacije za ovlaštene projektante arhitekture, građevine i strojarskih instalacija.

U fazi izrade izvedbenih projektnih rješenja naše iskustvo u projektiranju i tehničkoj podršci tokom izvedbe radova i naše temeljito poznavanje tehnologije omogućuje nam pronaći najprimjerenija izvedbena rješenja za sustave navodnjavanja i na najkompleksnijim objektima.
vrh stranice
vrh stranice