Solem Canopy platforma

Solem Canopy je besplatna Internet platforma za daljinski pristup Solem uređajima umreženim preko LR-BST-25 bazne stanice s DATA SIM karticom ili LR-MB primopredajnika povezanog u korisnikovu WiFi mrežu. Platforma omogućuje pregled svih upravljačkih uređaja u mreži, direktni pristup za programiranje upravljačkih modula i nadzor nad senzorima i vodomjerima povezanima u sustav preko odgovarajućih LoRa uređaja.
Canopy platforma omogućuje georeferenciranje upravljačkih uređaja, što korisniku značajno olakšava pregled nad sustavima koji se rasprostiru na većem području.

Sučelje je interaktivno tako da se klikom na uređaj prikazan na karti otvaraju postavke uređaja i omogućuje se dodjeljivanje i promjena naziva, programiranje rada i uvid u stanje baterije.

Putem Canopy sučelja moguće je provesti naredbe za pojedinačni modul, odabranu grupu modula ili za cijelu lokaciju. Ovo je posebno korisno za prilagođavanje vodnog budžeta (povećanje i smanjenje ciklusa u postocima ovisno o vremenskim uvjetima), gašenje navodnjavanja na određeni vremenski period i sl..

Na ekranu sučelja moguće je pregledno vidjeti programirana vremena rada za odabrane module i provjeriti koji moduli se preklapaju u vremenu rada. Ova funkcija vrlo je značajna za izbjegavanje preopterećenja priključka na vodu, odnosno pada pritiska u sustavu ispod minimalnog pritiska potrebnog za pravilan rad sustava navodnjavanja.

Canopy platforma omogućuje i pristup LR-FL modulima za očitanje vodomjera. Za sustave koji su povezani na više vodovodnih priključaka ovo omogućuje redovnije praćenje potrošnje vode i rano otkrivanje mogućih kvarova koji mogu uzrokovati prekomjernu potrošnju vode.
vrh stranice
vrh stranice