Pool SENSE analizator bazenske vode

Solem Pool SENSE je plutajući analizator za praćenje stanja vode u bazenima. Pool SENSE  prati vrijednosti temperature, pH i ORP (Oksidacijsko redukcijski potencijal), a očitanja su dostupna preko besplatne aplikacije MYSOLEM Pool za iOS i Android uređaje. U kombinaciji s LR-MB10 ili LR-MB30 primopredajnikom podaci o stanju bazena su korisniku dostupni putem interneta bilo gdje i u bilo kojem trenutku.

Za trenutni uvid u stanje bazena

Solem Pool SENSE koristi Bluetooth tehnologiju za komunikaciju sa smartphone uređajima s male udaljenosti i LoRa WiFi komunikaciju za daljinski nadzor stanja u bazenu putem interneta.

Besplatna aplikacija MYSOLEM za iOS i Android uređaje na zaslonu prikazuje podatke o vanjskoj temperaturi, temperaturi vode u bazenu i UV indeksu. Na ekranu s prikazom indikatora stanja vode u bazenu prikazuju se vrijednosti temperature vode, pH i ORP.

Za sva tri indikatora moguće je postaviti granične vrijednosti, a izlazak vrijednosti izvan zadanog područja generirat će alarm korisniku. Aplikacija kontinuirano bilježi vrijednosti tako da je na zaslonu mobitela moguće pregledati povijesne podatke za sva tri indikatora.

Korištenje Pool SENSE analizatora pruža korisniku trenutnu informaciju o stanju bazena, te omogućuje pravodobno doziranje i značajnu uštedu na sredstvima za tretman vode u bazenu i radnjama na čišćenju bazena.

Za Internet pristup potrebno je imati LoRa primopredajnik Solem LR-MB10 ili LR-MB30 spojen na kućnu WiFi mrežu. Lora komunikacija omogućava udaljenost između primopredajnika i Pool SENSE analizatora veću od 800m.

Sondu za mjerenje pH vrijednosti potrebno je kalibrirati jednom godišnje a zamjena sonde svakih tri do pet godina. Proces kalibracije pH sonde za Solem Pool SENSE slikovito je prikazan u koracima na uputama u aplikaciji MYSOLEM Pool.
Profesionalcima u održavanju bazena na raspolaganju je web platforma MySOLEM Pool za osobna računala. Spajanjem na platformu na stranici www.pool.mysolem.com moguće je pratiti stanje u bazenima više korisnika čiji su Pool SENSE analizatori dostupni preko interneta.
vrh stranice
vrh stranice