Osnovno o navodnjavanju okućnica

Sustav za navodnjavanje svakog vrta je različit i ovisi o veličini i obliku površina, odabiru i rasporedu sadnje bilja, konfiguraciji terena, uvjetima opskrbe vodom i drugim specifičnim uvjetima koji postoje na svakoj okućnici. 
Da bi vaš sustav bio učinkovit i ekonomičan te odgovarao vašim potrebama, važno je pri planiranju, projektiranju i ugradnji poštivati nekoliko bitnih pravila. 
Uvažavanjem ovih osnovnih pravila neće se povećati cijena sustava navodnjavanja ali će se izbjeći značajni troškovi naknadnih popravaka, preinaka i kvarova.
  • Odaberite odgovarajuće uređaje i način navodnjavanja prilagodite vrsti i biljnog pokrova kako bi različite kulture dobile vodu na najprikladniji način.
  • Rasporedite uređaje za navodnjavanje na način da se omogući ravnomjerno navodnjavanje i ekonomičan utrošak vode.
  • Razdijelite sustav na zone prema raspoloživim hidrauličkim uvjetima opskrbe vodom, načinu navodnjavanja i specifičnim uvjetima poput kosina, izrazito osunčanih ili područja u sjeni i sl..
  • Odaberite ekonomičan upravljački sustav koji će vam omogućiti jednostavno korištenje i prilagođavanje navodnjavanja stvarnoj potrebi.

Pri ugradnji koristite opremu i materijale odgovarajuće kvalitete i poštujte standarde ugradnje kako biste osigurali pouzdan i dugovječan rad sustava.

1 i 2 / Pop-up prskalice uobičajeni je domaći naziv (engl. pop-up sprayheads) za uređaje ugrađene ispod zemlje a vodu raspršuju preko dizne koja daje višestruki lepezasti mlaz (Uni-Spray, 1800). Ovisno o namjeni može se odabrati nekoliko veličina, odnosno visina podizanja, dok dizne mogu biti s fiksnim (MPR dizne) ili podesivim kutem (HE-VAN dizne) ili rotirajućim mlazom (R-VAN dizne i RN dizne). Najbitnije za razumjeti kod ovog tipa uređaja je da količina vode kojom navodnjavaju (intenzitet kišenja) ostaje ista neovisno o kutu podešenja dizne. Povećanjem kuta proširuje se naime otvor kroz koji teče voda pa je protok veći ali je istovremeno veća i površina koju uređaj zalijeva.

3 / Pop-up rotori su uređaji ugrađeni ispod zemlje koji imaju rotacijski prijenos u kućištu i jedan mlaz vode koji se kreće s rotacijom uređaja (serije 3500, 5000, 6504, 8005). Bitno je razumjeti da kod ovih uređaja količina vode kojom navodnjavaju (intenzitet kišenja) ovisi o podešenju kuta rada. Tako će npr. uređaj podešen da rotira unutar kuta od 90º za isto vrijeme iza sebe ostaviti četiri puta više vode od rotora s istom diznom koji se vrti puni krug jer je toliko manja površina koju zalijeva. Zbog toga je za ove uređaje potrebno pažljivo odabrati dizne i pravilno razdijeliti uređaje po zonama odnosno različitim elektroventilima preko kojih dobivaju vodu. Za rotore serije 5000 moguće je ovome doskočiti korištenjem MPR dizni s usklađenim intenzitetom (Matched Precipitation Rate) gdje se dizna odabire ovisno o dometu i kutu rada.

4 i 5 / Ugradbeni pribor čine razne spojnice kojima se rotori povezuju na cjevovod (SB spojnice, SPX Flex cijev i sl.,), spojnice za povezivanje elektroventila (serija RB1300, MTT-100 i sl.), ventilske kutije za pokrivanje podzemnih sklopova elektroventila, hidrantski priključci za crijevo, kuglasti ventili i sl..

6 / Programator navodnjavanja upravlja elektroventilima i može biti napajan baterijom 9V ili spojen na struju preko transformatora 220/24V. Ovisno o modelu, programirati se može na komandama na programatoru, preko prijenosne jedinice za programiranje ili u novije vrijjeme putem Wi-fi ili Bluetooth komunikacije i besplatne aplikacije za smartphone i tablete. Bez obzira o kojem se modelu radi, osnovne naredbe koje se programiraju su: početno vrijeme ciklusa navodnjavanja, broj ciklusa u danu, dani u tjednu u koje pojedini elektroventil treba raditi i trajanje rada za svaki elektroventil.

7 / Senzori koji se koriste u vrtnim sustavima navodnjavanja su oborinski senzor koji odgađa ciklus navodnjavanja ako je oborina veća od 3 ili 5 mm i senzor vlažnosti tla koji suspendira navodnjavanje dok u tlu ima dovoljno vode. Senzori su minimalna dodatna investija koja značajno smanjuje potrošnju vode za navodnjavanje.

8 / Elektromagnetski ventili u navodnjavanju dijele sustav na zone prema tipu navodnjavanja, intenzitetu kišenja i naravno, raspoloživom protoku na dovodu vode ili crpki. Standardno se, ovisno o uvjetima i želji korisnika, koriste elektroventili s 9V ili 24V napajanjem. Ventili se spajaju na dovod vode i najčešće ugrađuju ispod razine terena u ventilske kutije pa svi spojevi kabela prema programatoru moraju obavezno izvoditi vodonepropusnim spojnicama.

10, 11 i 12 / Kap po kap i mikro navodnjavanje obuhvaća kapaljke i cijevi za kap po kap, mikro raspršivače i bubblere sa svim spojnicama i priborom za razvod vode do svake pojedinačne biljke. Elementi mikronavodnjavanja osjetljivi su na nečistoću i rade pod niskim pritiskom pa ovaj dio sustava najčešće uključuje dodatne filtre i regulatore tlaka.
vrh stranice
vrh stranice