Održavanje i dogradnja navodnjavanja na golf igralištima

Sustav za navodnjavanje vrlo je važan tehnološki dio golf igrališta i zahtijeva pouzdan i usklađen rad crpne stanice, tlačnog sustava i svih komponenti upravljanja. Redovito održavanje fizičkih dijelova sustava i ažuriranje podataka u upravljačkom sustavu osigurava dugovječan rad, maksimalnu efikasnost osoblja i ekonomično trošenje vode i energije.
Instalacija navodnjavanja golf igrališta obuhvaća desetke kilometara cijevi i komunikacijskih kabela, nekoliko stotina elektro ventila i „pop-up“ rotora koji su u svakodnevnom korištenju tokom sezone.

Sustav je predviđen za dugotrajan rad pod visokim tlakom i pod velikim fizičkim naprezanjima. Zbog izloženosti vanjskim utjecajima (korištenje mehanizacije za održavanje, kvaliteta vode za navodnjavanje, direktni udari groma itd.) komponente sustava mogu se oštetiti i/ili degradirati, te ih je stoga potrebno redovito pregledavati i po potrebi servisirati.

Najčešće poteškoće u korištenju sustava navodnjavanja proizlaze iz problema vezanih za komunikacijske kabele i spojeve kabela s upravljačkim komponentama i elektro ventilima.

Spojevi kabela koji nisu besprijekorno izvedeni vodonepropusnim spojnicama, oštećenja prenaponom na dekoderima uslijed udara groma, oštećenja kabela zbog radova na golf terenu i slični razlozi s vremenom dovode do degradiranja komunikacijskih kabela i nepouzdanog rada upravljačkog sustava te stvaraju probleme u korištenju.

Velik problem u korištenju često stvaraju i nedovoljno precizne baza podataka s protocima uređaja, što dovodi do povremenog angažiranja prekomjernog protoka na crpnoj stanici i pada pritiska u sustavu navodnjavanja.

S obzirom da sustav navodnjavanja pokriva veliki prostor cijelog golf igrališta i radi uglavnom tokom noći problemi u radu uoče se često tek kao posljedica na stanju travnjaka na golf igralištu.

Otklanjanje problema tada uključuje ne samo popravke na sustavu navodnjavanja već i oporavak dijelova terena na kojima je neodgovarajući rad sustava uzrokovao propadanje travnjaka.

Tim In-Aqua posjeduje stručna znanja, opremu i višegodišnje iskustvo kojim klijentima pomažemo pri lociranju i otklanjanju problema u radu upravljačkih komponenti sustava.

Klijentima koji raspolažu s mrežnim priključkom centralnog računala pružamo „on-line“ podršku za upravljanje radom upravljačkog sustava usklađenu s potrebama službe održavanja.

Našim pristupom u kojem uvijek nastojimo educirati osoblje klijenta za samostalno obavljanje što većeg dijela poslova održavanja izgradili smo i već niz godina uspješno zadržavamo povjerenje klijenata.

vrh stranice
vrh stranice