Navodnjavanje pop-up prskalicama i rotorima

Učinkovit sustav navodnjavanja će dati upravo onu količinu vode koja travnjaku nedostaje uz minimalan utrošak vode. Preduvjet za to je ravnomjerno navodnjavanje površine i odgovarajući radni pritisak u instalaciji. 

Ravnomjernost (uniformnost) navodnjavanja

Ravnomjernost apliciranja vode na površinu ima daleko najveći utjecaj na zadovoljenje potrebe vodom bilja i na potrošnju vode za navodnjavanje. U stručnoj terminologiji pojam Distribution Uniformity (DU) predstavlja odnos dijelova površine jedne zone koji primaju najviše vode i dijelova koji primaju najmanje vode. Neravnomjerno navodnjavanje će kao posljedicu imati suhe dijelove površine ili prekomjerno navodnjavanje dijela površina.

Uređaji renomiranih proizvođača obavezno prolaze testiranja. Među podacima se može uočiti i krivulja koja prikazuje količinu vode koju daje jedan raspršivač duž cijelog dometa. Iz krivulje je jasno vidljivo zbog čega se kod raspoređivanja pazi da međusobna udaljenost susjednih raspršivača uvijek bude manja ili jednaka njihovu dometu.

Kod nepravilnih površina naravno teže je postići ravnomjerno navodnjavanje nego na površinama pravilnih oblika. Vještim odabirom dizni i razmaka uređaja neizbježne razlike se mogu smanjiti a time i potrošnja vode i sve ostale posljedice prekomjernog ili nedovoljnog navodnjavanja dijelova površine.

Tlak vode u sustavu navodnjavanja

Nedovoljan tlak vode u instalaciji može biti uzrokovan niskim tlakom u vodoopskrbnom sustavu ili neodgovarajućim hidrauličkim dimenzioniranjem sustava. Svaki raspršivač je potrošač vode i ukupni protok uređaja jedne zone ne smije biti veći od kapaciteta priključka i cjevovoda. Nedovoljan tlak vode onemogućava stvaranje predviđene vodene zavjese što za posljedicu ima neravnomjernu distribuciju vode po površini.

Vrlo se često zanemaruju problemi neravnomjernosti navodnjavanja uzrokovani previsokim tlakom u instalaciji.    

Slika ispod prikazuje dvije pop-up prskalice s istom diznom od kojih desna radi na predviđenom tlaku od 2,1 bar a lijeva radi na tlaku 4,5 bara. Pri povećanju tlaka iznad predviđenog vodene kapi usitnjavaju se čime se narušava uniformnost navodnjavanja i povećava potrošnja vode.

Za regulaciju tlaka vode u sustavima navodnjavanja postoje jednostavna i jeftina rješenja poput korištenja raspršivača s predsetiranim izlaznim pritiskom (modeli s oznakom PRS na prskalicama serije 1800 i rotorima serije 5000), ugradnje predsetiranih regulatora tlaka (regulatori serije PSI) ili podesivih regulatora tlaka (PRS-Dial).

Za zone s mikro navodnjavanjem najčešće se koriste filtri s ugrađenim predsetiranim regulatorom tlaka (serija PRF) koji ujedno štite kapaljke od nečistoće u cjevovodu.

vrh stranice
vrh stranice