Nadzorni moduli i senzori

Solem upravljački sustav za poljoprivredne površine omogućuje korisniku kompletan nadzor nad svim bitnim elementima upravljanja navodnjavanjem. Preko modula LR-MB za prihvat senzora moguće je praćenje temperature, oborine, vlažnosti tla, i vjetra i programiranje reakcija sustava pri graničnim vrijednostima uz slanje obavijesti i alarma korisniku. Preko odgovarajućih uređaja omogućuje se i nadzor nad pritiskom u cjevovodima te pokretanje crpki i drugih uređaja poput rasvjete i sl..

Nadzor nad senzorima

LR-MS4 je LoRa™ modul na kojega se može spojiti temperaturni senzor i tri dodatna senzora za vlagu, vjetar ili oborinu. LR-MS4 modul sa senzorima komunicira s LR-MB primopredajnikom ili LR-BST-REACT baznom stanicom u intervalima od 3 min. a sinkronizacija s MySOLEM platformom odvija se svakih sat vremena.

Programabilne funkcije LR-MS modula omogućuju ne samo praćenje stanja nego i slanje poruka s alarmima i programiranje reakcije sustava na alarm. Komunikacija alarma prema korisniku generira se odmah u trenutku prekoračenja definiranih graničnih vrijednosti.

Nadzor nad pritiskom

Modul LR-PR isporučuje se sa sondom pritiska koja se ugrađuje na pogodno mjesto na cjevovodu. Modul je moguće ugraditi bilo gdje na instalaciji, na udaljenosti do 800 m od primopredajnika LR-MB ili bazne stanice LR-BST-REACT.

Kontinuirani nadzor nad pritiskom korisniku omogućava uočavanje kvara ili puštanja na instalaciji ili može ukazati na problem s crpkom ili nekim od elektro ventila u instalaciji koji se nisu aktivirali u predviđenom trenutku.

Upravljanje master ventilom

Modul LR-PM ima funkciju upravljanja crpnom stanicom preko uklopnog releja crpke ili master ventilom instalacije. U kombinaciji s korištenjem Cluster načina programiranja (grupiranje više upravljačkih modula koji se napajaju s istog cjevovoda) modul LR-PM prihvatit će informaciju o svim promjenama u programiranju vremenskih perioda u kojima je predviđen rad nekog od elektro magnetskih ventila u sustavu i pokrenuti crpku odnosno otvoriti master ventil sustava.

Modul LR-PR ima i predviđen priključak za spajanje vodomjera ili prihvat senzora pritiska preko kojega se može pratiti odgovaraju li protok ili pritisak predviđenim vrijednostima ili se u sustavu opskrbe vodom dogodila neočekivana greška ili kvar. 
vrh stranice
vrh stranice