Kap po kap i mikro navodnjavanje

Lokalizirano navodnjavanje najefikasniji je način za navodnjavanje grmova, trajnica, cvijetnjaka, povrtnjaka i bilja u posudama uz minimalan utrošak vode.

Lokalizirano ili mikro navodnjavanje obuhvaća širok izbor kapaljki, mikro raspršivača, cijevi za kap po kap navodnjavanje i bubblera te raznog spojnog i pričvrsnog materijala. Instalacije kap po kap i mikro navodnjavanja jednostavno se ugrađuju bez potrebe za posebnim alatima. Bitno je na priključku vode osigurati filtraciju kako bi se emitere kapaljki i cijevi za kap po kap zaštitilo od nečistoće u vodi. Tlak u instalaciji ne smije biti visok kako se izbjegla prevelika naprezanja na ugrađenim elementima i osigurala ujednačena količina vode na emiterima. Elementi koji se najčešće koriste u instalacijama mikro navodnjavanja prikazani su na slici dolje.

vrh stranice
vrh stranice