Centralno upravljanje

Centralno upravljanje sustavom navodnjavanja putem osobnog računala omogućuje „real-time“ nadzor i reakciju na promijenjene uvjete. Intuitivno programiranje, dijagnostičke funkcije i trenutni prikaz statusa na interaktivnom grafičkom sučelju daju osoblju trenutan pregled nad radom sustava i brzu prilagodbu prema promjenama u vremenskim uvjetima i potrebama održavanja.
Interaktivno sučelje

Prikaz na ekranu računala svih rotora i elektro ventila na mapi igrališta i s direktnim pristupom za aktiviranje rotora ili elektro ventila i povratnom informacijom o statusu.

RainWatch™

Mjerenje stvarne oborine i automatski, korisnički definirani scenariji za prilagodbu navodnjavanja stvarnoj oborini. Omogućuje umanjenje dnevnog ciklusa za efektivnu oborinu u slučaju dnevnog pljuska, ili potpunu odgodu ciklusa ukoliko je pljusak većeg intenziteta.

Flo-Manager®

Upravljanje protokom u realnom vremenu na temelju podataka o pojedinačnim protocima uređaja i profilima cijevi u ograncima instalacije. Flow-Manager omogućuje optimalno korištenje kapaciteta crpne stanice i smanjuje trajanje ciklusa navodnjavanja. 

Privremene prilagodbe stanica, rasporeda i programa
Mogućnost jednostavnih promjena i privremenih prilagodbi u radu pojedinačnih stanica, cijelih rasporeda i programa navodnjavanja prema privremenim zahtjevima održavanja igrališta.

Quick IRR™ and Simple IRR™

Intuitivno programiranje za izradu kratkih programa navodnjavanja kod specifičnih zahtjeva održavanja igrališta ili otklanjanja problema u radu sustava.

Smart Weather™

Upravljački sustav povezan s vremenskom stanicom omogućuje preciznu automatsku prilagodbu ciklusa navodnjavanja prema stvarnoj dnevnoj evapotranspiraciji i smanjuje potrošnju vode na minimum.

SmartPump™ 

Opcijska nadogradnja upravljačkog sustava za 24/7 nadzor nad radom crpne stanice. Prilagodba rada sustava navodnjavanja stvarnom kapacitetu crpke štiti hidraulički sustav i maksimalno podiže efikasnost korištenja crpne stanice.
vrh stranice
vrh stranice