Zašto odabrati profesionalnog izvoditelja

Povjerite poslove u vašem vrtu kompetentnim izvoditeljima
Za dobar sustav za automatsko navodnjavanje potreban je odgovarajući odabir i stručna ugradnja raspršivača, programatora, senzora, te cijevi i elektromagnetskih ventila. Izvoditelj odabire uređaje prema karakteristikama i specifičnim uvjetima, pazeći pritom na potrebe biljnog materijala, ravnomjernost navodnjavanja, raspoloživu količinu vode i pritisak na priključku. 
Izbjegnite naknadne troškove i dobro provjerite kome povjeravate posao.
 
Profesionalan izvoditelj će:
•Ovisno o hortikulturnom uređenju vrta odabrati odgovarajuće uređaje i predvidjeti raspored koji omogućava učinkovito navodnjavanje i racionalno korištenje vode.
•Podijeliti sustav na više zona sa usklađenim intenzitetom navodnjavanja.
•Paziti na raspoloživi protok i pritisak te gubitke pritiska, da se omoguće hidraulički uvjeti za ispravan rad rasprskivača i ostalih emitera vode.
•Poštivati propise i odredbe koji se odnose na vodovodne instalacije i elektroinstalacije, te pravila struke i standarde kvalitete pri ugradnji.
•Predvidjeti eventualno potrebna buduća proširenja sustava.
•Pružiti vam iscrpne informacije o načinu upravljanja sustavom i potrebi periodičnog prilagođavanja sustava vremenskim uvjetima tijekom sezone, kako biste osigurali dovoljno vode za biljni materijal uz racionalan utrošak vode.
•Provjerite raspoloživost rezervnih dijelova za održavanje i eventualnu nadopunu vašeg sustava za navodnjavanje te se savjetujte s izvoditeljem za pravodobno zimsko pražnjenje sustava.
vrh stranice
vrh stranice