Urbanscape® sustav za kosi krov

Ozelenjivanje kosih krovova pruža zanimljive mogućnosti u gradnji i krajobraznom oplemenjivanju prostora, ali je njihova izvedba delikatnija u odnosu na ravne zelene krovove. Nagnuti krovovi (do 200) i kosi zeleni krovovi (200 do 400) imaju manju mogućnost zadržavanja vode nego ravni krovovi. Pored toga pojavljuje se i značajna razlika u zadržanoj vodi u gornjem dijelu krova u odnosu na niže dijelove. Raspoloživost vode na cijeloj površini predstavlja stoga najveći izazov kod projektiranja i izvedbe kosog zelenog krova.
Ravnomjerna raspoloživost vode u sloju Urbanscape® Green Roll mineralnog supstrata značajna je prednost u odnosu na konvencionalnu izvedbu kosog zelenog krova korištenjem isključivo zemljanih organskih supstrata i vode akumulirane u kadicama.

Sloj mineralnog supstrata Urbanscape® Green Roll može akumulirati 17 l vode u m2, a sloj debljine 4 cm može zadržati 34 l u m2.

Na kosim krovovima s nagibom većim od 200 preporuča se položiti sloj zemljanog supstrata iznad sloja mineralnog supstrata Urbanscape® Green Roll. Kritična komponenta izvedbe je način stabilizacije supstrata i zelenog pokrova posebno u početnoj fazi urašćivanja i razvoja.

Na kosim krovovima sa zemljanim supstratom rešetkasta konstrukcija Urbanscape® stabilizatora supstrata visine 5 cm ili 7,5 cm stabilizira zemljani supstrat i sprječava smicanje materijala na kosini.

Zbog male težine i istovremeno velikog kapaciteta zadržavanja i ravnomjerne raspoloživosti vode Urbanscape® sustav za kosi zeleni krov predstavlja kvalitetno i pouzdano rješenje za sve kose krovove do nagiba od 450.
  
vrh stranice
vrh stranice