Urbanscape® Green Roll za travnjake

Polaganje sloja mineralnog supstrata u zonu travnog korijena ima višestruko korisne učinke na mogućnost uzgoja kvalitetnog travnjaka i njegov zdravi razvoj uz minimalni utrošak vode za navodnjavanje. Urbanscape® Green Roll akumulira oborinsku vodu u zoni korijena travnjaka i omogućuje dulju odgodu potrebe za korištenjem sustava navodnjavanja.
Urbanscape® Green Roll omogućuje osnivanje kvalitetnog travnjaka u uvjetima slabije raspoloživosti kvalitetne plodne zemlje ili lošije kvalitete podloge za osnivanje travnjaka.


Kvaliteta plodnog zemljanog sloja uvijek predstavlja najveći izazov kod osnivanja kvalitetnog travnjaka. Pri tome eventualni nedostaci u kemijskim i biološkim osobinama tla (hranjiva, minerali kiselost, i sl.) predstavljaju puno manji problem u usporedbi s lošim fizikalnim osobinama tla.

Mogućnost dugoročnog održanja kvalitetnih vodno-zračnih odnosa u tlu ima presudan utjecaj na mogućnost razvoja mladog korijena u dubinu, brzinu infiltracije vode i mogućnost zadržavanja vode u tlu, kao i na dostupnost hranjiva i zraka potrebnog za zdravi razvoj.

Polaganje sloja Urbanscape® Green Roll u zonu korijena može uspješno amortizirati niz problema koji su najčešće prisutni u praksi i proizlaze iz slabijih karakteristika zemljanog sloja.

Izrađen od prirodnih vlakana kamene mineralne vune, Urbanscape® Green Roll ima izrazito hidrofilnu prirodu i omogućuje akumulaciju 17 l vode u jednom kvadratnom metru Green Roll tepiha debljine 2 cm, odnosno 29 l u kvadrantnom metru tepiha debljine 4 cm.

Struktura materijala onemogućava potpunu saturaciju vodom tako da i pri maksimalnom kapacitetu vode ostaje još oko 7% prostora u Green Roll sloju ispunjenog zrakom.

Sloj Urbanscape® Green Roll mineralnog supstrata može značajno umanjiti negativne posljedice tla s nešto većim sadržajem čestica gline u gornjem sloju ili neravnomjernih uvjeta odvodnje dubljeg sloja.

Polaganje Urbanscape® Green Roll mineralnog supstrata na odgovarajuću dubinu ovisno o dubini korijena koju se očekuje postići, stvara sloj u kojem su ravnomjerno po cijeloj površini raspoloživi slični uvjeti za razvoj i održanje korijena.

Na travnjacima sa slojem Urbanscape® Green Roll mineralnog supstrata moguće je, ovisno o dobu godine, odgoditi navodnjavanje nekoliko dana nakon oborine.

vrh stranice
vrh stranice