Izvedba Urbanscape® kosog zelenog krova

Tijekom izvođenja radova osigurajte provedu svih mjera u skladu s propisima o zaštiti na radu zaštiti zdravlja. Očistite površinu krova. Pazite da ne dođe do oštećenja vodonepropusnog sloja. Ukoliko je potrebno osigurajte popravke hidroizolacije odgovarajućim kompatibilnim materijalima i postupcima.

Zeleni krov nagiba do 200Ugradite Urbanscape® nosače profila ❾ na donji rub krova i učvrstite odgovarajućim vijcima. Preporučeni razmak između nosača profila je 0,5 m.

Pokrijte i zabrtvite prostor s vijcima koristeći isti ili kompatibilan hidroizolacijski materijal kakvim je izvedena vodonepropusna zaštita ispod nosača profila. Hidroizolacijski pokrov prostora s vijcima mora biti min. dimenzije 40 x 40cm.

Položite Urbanscape® L-profile ❽ i oslonite ih na nosače profila. L-profili moraju biti ugrađeni poprečno u odnosu na smjer nagiba krova, na udaljenosti ovisnoj o nagibu krova:

Nagib 50 do 100 – svakih 15m
Nagib 100 do 140 – svakih 10m
Nagib 150 do 180 – svakih 6m
Nagib 180 do 200 – svakih 4m

Za drenažni sloj preporučamo korištenje Urbanscape® drenažno akumulacijskih kadica ❸. Položite panele s čepovima okrenutim prema gore.

Zbog zaštite hidroizolacijskog sloja ne koristite skalpele i standardne škare.

Označite zone u kojima neće biti vegetacije. Preporučamo zone bez vegetacije odvojiti L-profilom.

Na drenažno akumulacijske panele položite Urbanscape® Green Roll mineralni supstrat ❷ na način da se role odmotavaju okomito na smjer nagiba krova. Role mineralnog supstrata moraju biti priljubljene jedna do druge. Preporuča se rubove rola nadignuti i utisnuti za bolje prianjanje.

Položite Urbanscape® Sedum Mix role ❶ na mineralni supstrat na način da pokriju cijelu površinu na kojoj je položen supstrat. Popunite prazne površine komadima vegetacije.

Izbjegavajte hodanje po sedum tepihu neposredno nakon ugradnje koliko je moguće.

Zapunite prostore bez zelenog pokrova šljunčanim materijalom frakcije 16 – 32mm do visine okolnog zelenog pokrova.

Zalijte vegetacijski pokrov vodom do potpune saturiranosti sloja Green Roll mineralnog supstrata.

Slijedite upute za održavanje zelenog krova.

Zeleni krov nagiba 20° do 45°
Ugradite Urbanscape® nosače profila ❾ na donji rub krova i učvrstite odgovarajućim vijcima. Preporučeni razmak između nosača profila je 0,5 m.

Pokrijte i zabrtvite prostor s vijcima koristeći isti ili kompatibilan hidroizolacijski materijal kakvim je izvedena vodonepropusna zaštita ispod nosača profila. Hidroizolacijski pokrov prostora s vijcima mora biti min. dimenzije 40 x 40cm.

Položite Urbanscape® L-profile ❽ i oslonite ih na nosače profila. L-profili moraju biti ugrađeni poprečno u odnosu na smjer nagiba krova, na udaljenosti ovisnoj o nagibu krova:

Nagib 200 do 300 – svakih 3m
Nagib 300 do 450 – svakih 2m

Na drenažno akumulacijske panele položite Urbanscape® Green Roll mineralni supstrat ❷ na način da se role odmotavaju okomito na smjer nagiba krova. Role mineralnog supstrata moraju biti priljubljene jedna do druge. Preporuča se rubove rola nadignuti i utisnuti za bolje prianjanje. Na rubovima krova uzdignite Green Roll supstrat vertikalno najmanje 10 cm.

Položite plastične rešetke Urbanscape® stabilizatora supstrata ❸ na sloj Green Roll mineralnog supstrata.

Rubove uzdignutog Urbanscape® Green Roll materijala odsijecite na visinu rešetki za stabilizaciju zemljanog supstrata.

Popunite stabilizacijsku rešetku odgovarajućim tipom zemljanog supstrata za zelene krovove.

Pažljivo položite role armiranog Urbanscape® Sedum-mix tepiha ❶. Da bi se izbjeglo oštećenje sedum tepiha role uvijek moraju nositi dvije osobe, pri čemu rub tepiha mora biti okrenut prema gore. Pažljivo procijenite poziciju role tepiha prije odmotavanja kako biste izbjegli oštećenja pri naknadnoj prilagodbi. Armirani Sedum-mix tepih može se prema portebi rezati i oblikovati vrtnim škarama ili kukastim rezačem. Popunite prazne površine komadima vegetacije. Izbjegavajte hodanje po sedum tepihu neposredno nakon ugradnje koliko je to moguće.

Zapunite prostore bez zelenog pokrova šljunčanim materijalom frakcije 16 – 32mm do visine okolnog zelenog pokrova.

Zalijte vegetacijski pokrov vodom do potpune saturiranosti sloja Green Roll mineralnog supstrata.

Slijedite upute za održavanje zelenog krova.
vrh stranice
vrh stranice