Navodnjavanje i Zalijevanje - Rasprskivači za Golf - Travnjak - Vrt |       Site map        |       Kontakt         IN-AQUA D.O.O.
CMP Savica-Šanci, Majstorska 1a, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2404 444
Fax: +385 1 2404 900
www.inaqua.hr
Home O nama Kontakt Edukacijski centar Referentna lista www.rainbird.eu
Proizvodi
Dinamički rasprskivači
Ventili
24V programatori
Kontrolni sustavi
Pribor
Spojni materijal
Projektiranje

Tehnička podrška

Jamstva i uvjeti isporuke


PEB i PESB serija

SERIJA PEB: 100-PEB/ 100-PESB/ 150-PEB/ 150-PESB/ 200-PEB i 200-PESB
Elektromagnetski ventili

NAMJENA
PEB / PESB serija elektromagnetskih
ventila namijenjena je ugradnji na javnim
gradskim parkovima i sportskim terenima.

KARAKTERISTIKE
Protok: 0.06 do 45.0 m3/h
Radni pritisak: 1.4 do 13.8 bara (23° C)
Temperatura: do 66° C
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Elektromagnetska špula: 24 VAC - 50Hz
Snaga ulaznog napona: 0.41 A (9.9 VA)
Radna snaga: 0.23 A (5.5 VA)

DIMENZIJE
100-PEB i 100-PESB
Visina: 16.5 cm
Dužina: 10.2 cm
Širina: 10.2 cm
150- PEB i 150-PESB
Visina: 20.3 cm
Dužina: 15.2 cm
Širina: 15.2 cm
200-PEB i 200-PESB
Visina: 20.3 cm
Dužina: 15.2 cm
Širina: 15.2 cm

MODELI
100-PEB: 1” (26/34) s BSP ženskim priključkom
100-PESB: 1” (26/34) s BSP ženskim priključkom
i Scrubber uloškom za čišćenje filtera
150-PEB: 1,5” (40/49) s BSP ženskim
ulaznim i izlaznim priključkom
150-PESB: 1,5” (40/49) s BSP ženskim
priključkom i Scrubber uloškom za čišćenje
filtera
200-PEB: 2” (50/60) s BSP ženskim ulaznim
i izlaznim priključkom
200-PESB: 2” (50/60) s BSP ženskim priključkom
i Scrubber uloškom za čišćenje filtera
 
Dokumenti
 
PEB_84.pdf
 
     Vrtovi  |  Parkovi  |  Sportski tereni  |  Golf  |  Poljoprivreda  |  
Design&Script: INTRO